งานสัมมนาฯ การแพทย์บูรณาการสำหรับมะเร็ง รุ่นที่ 2
การสัมมนาวิชาการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2564 เรื่อง การแพทย์บูรณาการสำหรับมะเร็ง รุ่นที่ 2 (Integrative Medical Oncology) วันที่ 3-5 พฤศจิกายนยน 2564 @ZOOM ONLINE
งานอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้าน การแนะนำผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหาร DSP_รุ่นที่ 3
DSP Certification (โดยกองการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สมาคมการแพทย์ผสมผสานไทย และ หลักสูตรวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต)
งานอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้าน การแนะนำผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหาร DSP รุ่นที่ 1
งานอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้าน การแนะนำผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหาร DSP รุ่นที่ 1
งานอบรม เอนไซม์บำบัด รุ่นที่2
งานอบรมเชิงปฏิบัติการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2564 
เรื่อง เอนไซม์บำบัด รุ่นที่2 (ENZYME THERAPY) ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน
งานอบรม เรื่องโภชนเวชศาสตร์ รุ่นที่ 2
งานอบรมเชิงปฏิบัติการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2563 เรื่องโภชนเวชศาสตร์ รุ่นที่ 2 (2ndTIMA Nutraceutical 2020 Conference) วันที่ 10-11 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน
งานสัมมนาวิชาการ: การแพทย์บูรณาการสำหรับมะเร็ง
งานสัมมนาวิชาการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2563
 เรื่อง การแพทย์บูรณาการสำหรับมะเร็ง (Integrative Medical Oncology)
อบรมคีเลชั่นบำบัด รุ่นที่ 19
อบรมวิชาการประจำปีเรื่อง คีเลชั่นบำบัด ครั้งที่ 19 วันที่ 28-30 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพมหานคร
อบรมเอนไซม์บำบัด รุ่นที่ 1
งานอบรมเชิงปฏิบัติการ ว่าด้วยเรื่องมาตรฐานการบำบัดรักษา ด้านการแพทย์ทางเลือกด้วยเอนไซม์ (Standard Protocal for Enzyme Therapy in Complementary Medicine ) รุ่นที่ 1 (มีสอบก่อนรับใบประกาศนียบัตร)
1st Enzyme​ Therapy​ Workshop
ขอเชิญเข้าร่วม งานอบรมเชิงปฏิบัติการการแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2562 เรื่อง เอนไซม์บำบัด รุ่นที่ 1(1st Enzyme​ Therapy​ Workshop) วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพมหานคร