งานสัมมนาฯ การแพทย์บูรณาการสำหรับมะเร็ง รุ่นที่ 2

2021-09-13 17:24:01

      


งานอบรมเชิงปฏิบัติการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2564

เรื่อง การแพทย์บูรณาการสำหรับมะเร็ง รุ่นที่2 (Integrative Medical Oncology)
ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2564
ZOOM ONLINE


ผู้เข้าร่วมประชุม 
-แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 
-นักศึกษาแพทย์ 
-บุคลากรทางการแพทย์ 
-พยาบาล เภสัชกร นักวิชาการ

ค่าลงทะเบียน 
☑ ลงทะเบียน : 7,500 ฿ (ราคาเดียว)
☑ ลงทะเบียนเรียนอีกครั้ง : 4,000 ฿ 


☑ ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย 
☑ ดูเทปบรรยายย้อนหลังได้ 7 วัน 
☑ ดาวน์โหลดกำหนดการ  (คลิ๊กเมนูด้านล่าง)
***ปิดรับสมัคร วันที่ 10 กันยายน 2564 หรือผู้สมัครเต็ม*** 
#TIMA2021  #ONCOLOGY2  #Medicine