งานสัมมนาฯ การแพทย์บูรณาการสำหรับมะเร็ง รุ่นที่ 3

2022-07-21 21:24:15

      


งานอบรมเชิงปฏิบัติการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2565

เรื่อง การแพทย์บูรณาการสำหรับมะเร็ง รุ่นที่ 3 (3thIntegrative Medical Oncology)
ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2565


ผู้เข้าร่วมประชุม 
☺ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 
☺ นักศึกษาแพทย์ หรือ นักศึกษา ANTI-AGING
☺ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้สนใจเชิงลึก
☺ พยาบาล เภสัชกร นักวิชาการ

ค่าลงทะเบียน 
☑ 8,500 ฿ : ลงทะเบียนก่อน 1 ส.ค. 65 
☑ 10,000 ฿ : ลงทะเบียนหลัง 1 ส.ค. 65 
☑ 8,000 ฿ สมาชิก CMAT, MFU, DPU, TIMA, ACTTHAI 
☑ 4,000 ฿ เคยลงทะเบียน ONC รุ่น 1-2 มาแล้ว


• ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย 
• ดูเทปบรรยายย้อนหลังได้ 7 วัน 
• ดาวน์โหลดกำหนดการ  (คลิ๊กเมนูด้านล่าง)
***ปิดรับสมัคร วันที่ 10 กันยายน 2565  หรือผู้สมัครเต็ม*** 
#TIMA2022  #ONCOLOGY3  #Medicine 

ไฟล์ประกอบ:
ONC3-Agenda-E2_1656687446.pdf