งานสัมมนาวิชาการ: การแพทย์บูรณาการสำหรับมะเร็ง
งานสัมมนาวิชาการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2563
 เรื่อง การแพทย์บูรณาการสำหรับมะเร็ง (Integrative Medical Oncology)
อบรมเอนไซม์บำบัด รุ่นที่ 1
งานอบรมเชิงปฏิบัติการ ว่าด้วยเรื่องมาตรฐานการบำบัดรักษา ด้านการแพทย์ทางเลือกด้วยเอนไซม์ (Standard Protocal for Enzyme Therapy in Complementary Medicine ) รุ่นที่ 1 (มีสอบก่อนรับใบประกาศนียบัตร)
1st Enzyme​ Therapy​ Workshop
ขอเชิญเข้าร่วม งานอบรมเชิงปฏิบัติการการแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2562 เรื่อง เอนไซม์บำบัด รุ่นที่ 1(1st Enzyme​ Therapy​ Workshop) วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพมหานคร
อบรมคีเลชั่นบำบัด รุ่นที่ 19
อบรมวิชาการประจำปีเรื่อง คีเลชั่นบำบัด "Chelation Therapy” ครั้งที่ 19 วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2563 ณ กรุงเทพมหานคร