1st Enzyme​ Therapy​ Workshop

2019-11-06 12:43:55

      
กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สมาคมการแพทย์ผสมผสานไทย

ขอเชิญเข้าร่วม งานอบรมเชิงปฏิบัติการการแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2562
เรื่อง เอนไซม์บำบัด รุ่นที่ 1(1st Enzyme​ Therapy​ Workshop)
วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพมหานคร

อบรมเชิงปฏิบัติการ ว่าด้วยเรื่องมาตรฐานการบำบัดรักษาด้านการแพทย์ทางเลือกด้วยเอนไซม์
(Standard Protocal for Enzyme Therapy in Complementary Medicine ) รุ่นที่ 1
จัดโดย สมาคมการแพทย์ผสมผสานไทย

ผู้เข้าร่วมประชุม
-แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
-นักศึกษาแพทย์
-บุคลากรทางการแพทย์
-พยาบาล เภสัชกร นักวิชาการ

ค่าลงทะเบียนแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและบุคลากรทางการแพทย์
- ชำระเงินลงทะเบียนปกติ จำนวนเงิน 10,000 บาท
- สมาชิก CMAT, MU, DPU, TIMA, ACTTHAI จำนวนเงิน 8,500 บาท
- ลงทะเบียน Early Bird ก่อน 30 ก.ย.62 จำนวนเงิน 9,000 บาท
ติดต่อเข้าร่วมงาน :คุณออย ( 091-775-1246)
โทรสาร. 02-931-2175
E-mail : timacenter@hotmail.com
FaceBook/timathailand
Line ADD : @timacenter
Line@: https://line.me/ti/p/@timacenter