งานอบรม เอนไซม์บำบัด รุ่นที่ 3

2023-04-26 13:37:21

      


งานอบรมเชิงปฏิบัติการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2566

เรื่อง เอนไซม์บำบัด รุ่นที่ 3 (3th Enzyme Therapy)
ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566


ผู้เข้าร่วมประชุม 
☺ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 
☺ นักศึกษาแพทย์ หรือ นักศึกษา ANTI-AGING
☺ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้สนใจเชิงลึก
☺ พยาบาล เภสัชกร นักวิชาการ

ค่าลงทะเบียน 
☑ 10,000 ฿ : ลงทะเบียนราคาปกติ
☑ 8,500 ฿ สมาชิก CMAT, MFU, DPU, TIMA, ACTTHAI 
☑ 4,000 ฿ เคยลงทะเบียน Enzyme Therapy รุ่น 1-2 มาแล้ว


☑ ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย 
☑ ดูเทปบรรยายย้อนหลังได้ 7 วัน 
☑ ดาวน์โหลดกำหนดการ  (คลิ๊กเมนูด้านล่าง)
***ปิดรับสมัคร วันที่ 10 กรกฎาคม 2566  หรือผู้สมัครเต็ม*** 
#TIMA2023  #ENZYME3  #Medicine 





ไฟล์ประกอบ:
3ENZ-Agenda_1658412757.pdf
ENZ-INV_1661063640.pdf