อบรมคีเลชั่นบำบัด รุ่นที่ 19

2019-11-06 17:21:11

      
กองการแพทย์ทางเลือกฯ กระทรวงสาธารณสุข
ร่วมกับ สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย
จัดอบรมวิชาการประจำปีเรื่อง คีเลชั่นบำบัด "Chelation Therapy” ครั้งที่ 19

ขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุม
20-22 พฤษภาคม 2563
ณ กรุงเทพมหานคร
สนใจสมัครเข้าร่วมประชุม
โทรศัพท์./โทรสาร. 02-931-2246

ติดต่อสอบถาม : คุณออย ( 086-330-0309)
www.cmat.or.th
Facebook ID : thaicmat
Line ADD : @CMAT
Tel : +668 6330 0309
E-mail : oil_Chelation@hotmail.com