ประชุมวิชาการการแพทย์บูรณาการ: การปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับ

2023-09-07 01:55:05

      


Welcome to

PAIN MANAGEMENT & INSOMNIA MEDICAL

ขอเชิญแพทย์เวชปฏิบัติ แพทย์แผนไทย บุคลากรสาธารณสุข และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมประชุมวิชาการการแพทย์บูรณาการ: เรื่อง การปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับ 

โดย สมาคมนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสาน ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
. 


ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท 

☑ เป็นค่าสนับสนุนกิจกรรม 
☑ รับใบประกาศนียบัตร 
☑ ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม 
☑ ของที่ระลึกจากงาน


Sincerely,

✩ Agenda >> https://inma.or.th/uploadFiles/files/AGENDA140966.pdf 

✩ Brochure  >> https://inma.or.th/uploadFiles/files/INMA-BOOK.pdf

✩ แผนที่ >> https://goo.gl/maps/cBpHd8RXiwuUA8ip7

✩ LINE OA >> https://lin.ee/posylof

สนใจออกบูธ แอดไลน์ หรือ โทร 0922674155