กดจุดคลายความตึงของพังผืด

2019-11-06 13:43:33

      
กดจุดคลายความตึงของพังผืด
โดย นางศิริชดา เปล่งพานิช
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


Attachment files:
กดจุดคลายความตึงของพังผืด.pdf