รายงานการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับศาสตร์การทำคีเลชั่นบำบัด

2019-11-06 12:41:34

      
วารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก 
หัวข้อ รายงานการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับศาสตร์การทำคีเลชั่นบำบัด  
โดย ภญ. ภัทร พีระพันธ์ หินเมืองเก่า


Attachment files:
Jn-Chelation-NHO.pdf