รายงานการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับศาสตร์การทำคีเลชั่นบำบัด

2019-11-06 12:41:34

      

วารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก

หัวข้อ รายงานการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับศาสตร์การทำคีเลชั่นบำบัด 

โดย ภญ. ภัทร พีระพันธ์ หินเมืองเก่าไฟล์ประกอบ:
Jn-Chelation-NHO.pdf