งานสัมมนาฯ เอนไซม์บำบัด รุ่นที่ 3

2022-07-21 21:22:28

      


งานอบรมเชิงปฏิบัติการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2565

เรื่อง เอนไซม์บำบัด รุ่นที่ 3 (3th Enzyme Therapy)
ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2565


ผู้เข้าร่วมประชุม 
☺ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 
☺ นักศึกษาแพทย์ หรือ นักศึกษา ANTI-AGING
☺ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้สนใจเชิงลึก
☺ พยาบาล เภสัชกร นักวิชาการ

ค่าลงทะเบียน 
☑ 9,000 ฿ : ลงทะเบียนก่อน 1 ก.ย. 65 
☑ 10,000 ฿ : ลงทะเบียนหลัง 1 ก.ย. 65 
☑ 8,000 ฿ สมาชิก CMAT, MFU, DPU, TIMA, ACTTHAI 
☑ 4,000 ฿ เคยลงทะเบียน Enzyme Therapy รุ่น 1-2 มาแล้ว


☑ ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย 
☑ ดูเทปบรรยายย้อนหลังได้ 7 วัน 
☑ ดาวน์โหลดกำหนดการ  (คลิ๊กเมนูด้านล่าง)
***ปิดรับสมัคร วันที่ 10 ตุลาคม 2565  หรือผู้สมัครเต็ม*** 
#TIMA2022  #ENZYME3  #Medicine 

ไฟล์ประกอบ:
3ENZ-Agenda_1658412757.pdf