ประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร

NTC-TIMA2019

NTC-TIMA2019 ขอเชิญเข้าร่วม งานประชุมวิชาการแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2562 ...
Read More

ENZYME-TIMA2019

ENZYME-TIMA2019 ขอเชิญเข้าร่วม งานประชุมวิชาการแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2562เรื่อง ...
Read More

TCM-TIMA2019

กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สมาคมการแพทย์ผสมผสานไทย ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการแพทย์ผสมผสานประจำปี 2562
เรื่องการประยุกต์ทฤษฎีแพทย์แผนจีนกับการวินิจฉัยโรคในการแพทย์แผนปัจจุบัน

Application of ...
Read More