ประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร

  Read More
งานอบรม เอนไซม์บำบัด รุ่นที่ 3
งานอบรมวิชาการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2566 เรื่อง เอนไซม์บำบัด รุ่นที่ 3 ( 3rd TIMA Enzyme Therapy)
งานอบรมโภชนเวชศาสตร์ รุ่นที่ 4
งานอบรมเชิงปฏิบัติการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2566 เรื่องโภชนเวชศาสตร์ รุ่นที่ 4 (4th TIMA Nutraceutical 2023 Conference) วันที่ 19-20 ตุลาคม 2566 ห้อง Fortune Room, ชั้น 3 ณ โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพ
งานสัมมนาฯ การแพทย์บูรณาการสำหรับมะเร็ง รุ่นที่ 3
การสัมมนาวิชาการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2565 เรื่อง การแพทย์บูรณาการสำหรับมะเร็ง รุ่นที่ 3 ( 3rd Integrative Medical Oncology)

บทความวิชาการ

  Read More
“เอนไซม์” กุญแจแห่งชีวิต
“เอนไซม์” กุญแจแห่งชีวิต โดย ภญ. พิมพรรณ ลาภเจริญ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการและผลิตภัณฑ์
ข้อคิดเกี่ยวกับเซลล์บำบัด
ข้อคิดเกี่ยวกับเซลล์บำบัด โดย ดร.นพ.พัฒนาเต็งอำนวย
โภชนาการของผู้ป่วยมะเร็ง
โภชนาการของผู้ป่วยมะเร็ง acheter du cialis Cancer Patients,Nutritions
 

TIMA VIDEO

  View More
 TIMA2020/ONCOLOGY/8APRIL
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เอนไซม์บำบัด รุ่นที่ 1
 ศาตราจารย์ จ้ง เฉียงเหวย
 

TIMA FACEBOOK