NTC-TIMA2019

ขอเชิญเข้าร่วม งานประชุมวิชาการแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2562

งานประชุมวิชาการแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2562
TIMA Nutraceutical 2019 Conference
15-16 สิงหาคม 2562
ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพมหานคร


———————————————


จัดโดย กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

ร่วมกับ สมาคมการแพทย์ผสมผสานไทย

โดยสุดยอดวิทยากรด้านการแพทย์บูรณาการ
ระดับแนวหน้านำโดย

ผศ. ดร. นพ. พัฒนา เต็งอำนวย
ผศ. นพ. มาศ ไม้ประเสริฐ
พญ. พักตร์พิไล ทวีสิน
ศาสตราจารย์ ดร.กัลยา กิจบุญชู
ผศ. นพ. พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์
นพ. บัญชา แดงเนียม
นพ. บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
รศ.ดร. สุรพจน์ วงศ์ใหญ่

ผู้เข้าร่วมประชุม
-แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 
-นักศึกษาแพทย์
-บุคลากรทางการแพทย์
-พยาบาล เภสัชกร นักวิชาการ

ค่าลงทะเบียน
+ Early Bird 8,000 ฿ Before 1JULY2019 
(ก่อน 1 กรกฎาคม 2562)
+ Normal 8,500 ฿ After 1JULY2019
(ก่อน 1 กรกฎาคม 2562)

ลงทะเบียนออนไลน์ >>>Click! http://bit.ly/2WdDKEN

ติดต่อเข้าร่วมงาน : คุณออย ( 091-775-1246) 
โทรสาร. 02-931-2175 
E-mail : timacenter@hotmail.com
FaceBook/timathailand
Line ID : TIMATHAILAND

***หมดเขตรับสมัครเข้าร่วมประชุม วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 หรือผู้สมัครเต็ม***
#NTCTIMA2019 #Nutraceutical #Medicine

Scroll to top