เอกสารประกอบการบรรยาย-DM&HT2016

>> Lifestyle Modification in Hypertension (การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในผู้ป่วยความดันโลหิต)
โดย รศ. พญ.อรินทยา พรหมินธิกุล 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

>> Stem Cell and Cell Therapy for https://customcollegeessays.com/blog/how-to-write-a-research-paper DM & HT (สเต็มเซลล์และเซลล์บำบัดในผู้ป่วยโรคเบาหวานความดัน)
โดย นายแพทย์สมนึก ศิริพานทอง
กรรมการสมาคมการเซลล์บำบัดไทย

Attachments:
FileFile sizeDownloads
Download this file (Dr-SN-Anti-Aging New II.pdf)Dr-SN-Anti-Aging New II1420 Kb1265
Download this file (Dr-SN-Case Presentation.pdf)Dr-SN-Case Presentation356 Kb1018
Download this file (Dr-SN-DM-Hypertension.pdf)Dr-SN-DM&Hypertension506 Kb1012
Download this file (Life-style-modification-in hypertension-handout.pdf)Lifestyle Modification in Hypertension583 Kb1309