โภชนาการของผู้ป่วยมะเร็ง

โภชนาการของผู้ป่วยมะเร็ง acheter du cialis Cancer Patients, Nutritions บทความฉบับนี้ต้องการเฉลยว่าควรกินอะไรหรือไม่ควรกินอะไรอย่างตรงไปตรงมา และเป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งพิสูจน์ได้เสมอ เมื่อกล่าวถึงอาหารก็คงไม่พ้นเรื่องอาหาร ๕ หมู่ที่จำเป็นต่อชีวิต ซึ่งก็คือ โปรตีน แป้งและน้ำตาล ไขมัน ผักและผลไม้ และเกลือแร่

p1

File-Extension-Pdf-32โภชนาการของผู้ป่วยมะเร็ง Cancer Patients, Nutritions