ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ

ภูมิปัญญาตะวันออก: มิติความหลากหลายกับการผสมผสานสู่บำบัดทางการพยาบาล
และการเตรียมตัวสู่อาเซียน
วันที่ 4-6 สิงหาคม 2557
ณ ห้องอัมรินทร์ โรงแรม เอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร

 รายละเอียดเพิ่มตามคลิ๊กเลยคะ