รายงานการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการการจัดสอบความรู้การแพทย์แผนไทย

รายงานการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการการจัดสอบความรู้การแพทย์แผนไทย

            คณะอนุกรรมการการจัดสอบความรู้การแพทย์แผนไทย ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อเตรียมการในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการจัดสอบความรู้การแพทย์แผนไทยอย่างต่อเนื่อง จำนวน ๗ ครั้ง คือวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ วันที่   viagra pas cher ๙ กันยายน ๒๕๕๖  วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ วันที่   ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ วันที่   ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ และวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖  
                มีมติโดยหลักการให้มีการจัดสอบในแนวทางเดิมที่ได้ทำการจัดสอบในเมื่อครั้งยังอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดิม และพบว่าจะต้องมีการดำเนินการยกร่างกฎหมายฉบับรอง  ภายใต้กฎหมายใหม่ขึ้นมาบังคับใช้และเพื่อแก้ปัญหาบางอย่างที่เกิดจากกฎหมายเดิมที่ได้ประกาศใช้ไป และยืนยันจะเก็บค่าธรรมเนียมสอบเท่าเดิม ซึ่งได้ทำการยกร่างข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทยจนแล้วเสร็จ ดังนี้

คลิ๊กเลย ตามเอกสารที่แนบมานี้คะ