จำนวนดาวน์โหลด
files

กำหนดการงานอบรมเชิงปฏิบัติการการแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2562 เรื่อง เอนไซม์บำบัด รุ่นที่ 1
กำหนดการงานอบรมเชิงปฏิบัติการการแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2562 เรื่อง เอนไซม์บำบัด รุ่นที่ 1
4

ใบสมัครลงทะเบียน : งานอบรมเรื่อง เอนไซม์บำบัด รุ่นที่ 1
งานอบรมเชิงปฏิบัติการการแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2562 เรื่อง เอนไซม์บำบัด รุ่นที่ 1(1st Enzyme​ Therapy​ Workshop) วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562
 ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพมหานคร
3

The TACT Randomized Trial
The TACT Randomized Trial
2

มาตรฐานการแพทย์ทางเลือก เรื่อง คีเลชั่นบำบัดด้วยสาร ดีดีทีเอทางหลอดเลือดดำ
12

กำหนดการงานอบรมเชิงปฏิบัติการการแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2562 เรื่อง เอนไซม์บำบัด รุ่นที่ 1
กำหนดการงานอบรมเชิงปฏิบัติการการแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2562 เรื่อง เอนไซม์บำบัด รุ่นที่ 1

ใบสมัครลงทะเบียน : งานอบรมเรื่อง เอนไซม์บำบัด รุ่นที่ 1
งานอบรมเชิงปฏิบัติการการแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2562 เรื่อง เอนไซม์บำบัด รุ่นที่ 1(1st Enzyme​ Therapy​ Workshop) วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562
 ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพมหานคร

The TACT Randomized Trial
The TACT Randomized Trial

มาตรฐานการแพทย์ทางเลือก เรื่อง คีเลชั่นบำบัดด้วยสาร ดีดีทีเอทางหลอดเลือดดำ