โภชนาการของผู้ป่วยมะเร็ง

2019-11-06 11:57:23

      https://lineit.line.me/share/ui?url=http%3A%2F%2Ftima.or.th%2FcontentShow.php%3FcontentID%3DMTU3MjkzNjAzMDEwNA%3D%3D%26op%3D4

โภชนาการของผู้ป่วยมะเร็ง

โภชนาการของผู้ป่วยมะเร็ง acheter du cialis Cancer Patients,Nutritions บทความฉบับนี้ต้องการเฉลยว่าควรกินอะไรหรือไม่ควรกินอะไรอย่างตรงไปตรงมา และเป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งพิสูจน์ได้เสมอ เมื่อกล่าวถึงอาหารก็คงไม่พ้นเรื่องอาหาร ๕ หมู่ที่จำเป็นต่อชีวิต ซึ่งก็คือ โปรตีน แป้งและน้ำตาล ไขมัน ผักและผลไม้ และเกลือแร่ไฟล์ประกอบ:
โภชนาการของผู้ป่วยมะเร็ง.pdf