กดจุดคลายความตึงของพังผืด

2019-11-06 13:43:33

      https://lineit.line.me/share/ui?url=http%3A%2F%2Ftima.or.th%2FcontentShow.php%3FcontentID%3DMTU3Mjk3MTkwMDU0OQ%3D%3D%26op%3D4
กดจุดคลายความตึงของพังผืด
โดย นางศิริชดา เปล่งพานิช
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


ไฟล์ประกอบ:
กดจุดคลายความตึงของพังผืด.pdf