ข้อคิดเกี่ยวกับเซลล์บำบัด

2019-11-06 11:57:04

      https://lineit.line.me/share/ui?url=http%3A%2F%2Ftima.or.th%2FcontentShow.php%3FcontentID%3DMTU3Mjk3MDYzMzM5OA%3D%3D%26op%3D4
ข้อคิดเกี่ยวกับเซลล์บำบัด
โดย ดร.นพ.พัฒนาเต็งอำนวย
พิมพ์ใน วารสารกองการแพทย์ทางเลือก พ.ศ.๒๕๕๕


ไฟล์ประกอบ:
DR-Patana.pdf