อบรมเอนไซม์บำบัด รุ่นที่ 1

2019-11-06 11:57:53

      https://lineit.line.me/share/ui?url=http%3A%2F%2Ftima.or.th%2FcontentShow.php%3FcontentID%3DMTU3Mjg3NTkzODMzMA%3D%3D%26op%3D3
สมาคมการแพทย์ผสมผสานไทย
ภาคภูมิใจเสนอ...1st Enzyme​ Therapy​ Workshop

งานอบรมเชิงปฏิบัติการ ว่าด้วยเรื่องมาตรฐานการบำบัดรักษา
ด้านการแพทย์ทางเลือกด้วยเอนไซม์ (Standard Protocal for Enzyme
Therapy in Complementary Medicine ) รุ่นที่ 1 (มีสอบก่อนรับใบประกาศนียบัตร)

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการใช้วิตามินและเอนไซม์ชั้นแนวหน้าของประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพมหานคร

ลงทะเบียนออนไลน์ >>>Click! http://bit.ly/301M0JY
ไฟล์ประกอบ:
1ENZ-Agenda_1572970071.pdf